การแปรรูป

โกโก้กับชอคโกแลตนั้น ทำมาจากเมล็ดของต้นกาเกา (Cacao) หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าโกโก้ (Cocoa) นั่นเอง ซึ่งเมล็ดโกโก้ที่ว่านี้ ในธรรมชาติแล้วจะมีรสขมมาก...