เกษตร

เพอร์มาคัลเชอร์ เกิดจากการรวมคำสองคำ คือ Permanent ที่แปลว่ามั่นคงถาวร กับ Agriculture ที่แปลว่าเกษตรกรรม เป็นการทำการเกษตรแบบถาวร ในขณะเดียวกัน ก็พ่วงกับคำว่า Permanent Culture ก็จะรวมไปถึงการรักษาวัฒนธรรม...

"Permaculture" เพอร์มาคัลเชอร์ แปลตรงตัวเป็นไทยคงได้ความหมายที่ว่า วัฒนธรรมยั่งยืน หรือ วัฒนธรรมถาวร ประมาณนั้น ถ้าจะเทียบหลักการแล้ว ก็ให้นึกภาพคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องความเป็นอยู่แบบพอเพียง การเกษตรแบบผสมผสาน นั่นเอง...