บทความ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ตั้งอยู่ใน ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยห้อมเป็นครั้งแรก...

อีกหนึ่งคนบันเทิงที่หันมาทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร คุณแหม่ม คัทลียา แมคอินทอช กับสามี คุณบีบี๋ สงกรานต์ กระจ่างเนตร ที่จัดสรรที่ดิน 30 ไร่ ที่เชียงราย มาเป็น “สิรินทร์ฟาร์ม” ฟาร์มเกษตรยั่งยืนปลอดสารพิษ...

โกโก้กับชอคโกแลตนั้น ทำมาจากเมล็ดของต้นกาเกา (Cacao) หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าโกโก้ (Cocoa) นั่นเอง ซึ่งเมล็ดโกโก้ที่ว่านี้ ในธรรมชาติแล้วจะมีรสขมมาก...

เพอร์มาคัลเชอร์ เกิดจากการรวมคำสองคำ คือ Permanent ที่แปลว่ามั่นคงถาวร กับ Agriculture ที่แปลว่าเกษตรกรรม เป็นการทำการเกษตรแบบถาวร ในขณะเดียวกัน ก็พ่วงกับคำว่า Permanent Culture ก็จะรวมไปถึงการรักษาวัฒนธรรม...

"Permaculture" เพอร์มาคัลเชอร์ แปลตรงตัวเป็นไทยคงได้ความหมายที่ว่า วัฒนธรรมยั่งยืน หรือ วัฒนธรรมถาวร ประมาณนั้น ถ้าจะเทียบหลักการแล้ว ก็ให้นึกภาพคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องความเป็นอยู่แบบพอเพียง การเกษตรแบบผสมผสาน นั่นเอง...

ศูนย์วิจัยลุ่มแม่น้ำปาย ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่กว้างขวางมาก ตัวโครงการเลาะเรียบไปกับฝั่งแม่น้ำปายเป็นเส้นทางยาว ภายในโครงการมีแปลงทดลองพันธุ์พืชต่าง ๆ และสัตว์เลี้ยงทางด้านเกษตรกรรมอีกมากมาย...