About Us

ฟาร์มตั้งใจดี

farmtangchaidee.com | ฟาร์มตั้งใจดี เกษตรอินทรีย์ ออแกนิก ผักปลอดสารพิษ ผักสุขภาพดี กระเทียมดำ ฟาร์มปลามาเซียร์ ประสานงา ผักโครงการหลวง พะยองจาม CocoaKidz

ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ตามทฤษฏีใหม่ แต่ก็ทำสไตล์ตามใจฉัน เดินในวิถีอินทรีย์ ไม่มีการใช้สารเคมี ผลิตปุ๋ยชีวภาพ ผลิตอาหารในการเลี้ยงสัตว์เองทุกอย่าง สร้างวงจรวิถีเกษตรในรูปแบบ “ธรรมชาติเอื้อธรรมชาติ” ผลิตผักสด ผลไม้ ปลาแม่น้ำ ฯลฯ ในเกรดพรีเมี่ยม เพื่อตอบสนองแก่ผู้รักสุขภาพที่ดีทุก ๆ ท่าน

นอกเหนือจากการทำฟาร์มเล็ก ๆ แล้ว เรายังได้เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน ด้วยการส่งเสริมทางด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการทำการเกษตรในแนวคิดแบบของเรา ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 7 อำเภอ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย

ฟาร์มตั้งใจดี เกิดจากผู้ชายหล่อมาก 3 คน ที่มีความชอบในด้านการเกษตร การดูแลรักษาสุขภาพ และความรักษ์โลก ที่ต้องการเก็บรักษาโลกใบนี้ ให้ลูกหลานได้อยู่อาศัย ในสภาพที่ดีให้นานที่สุด แม้จะเป็นเพียงส่วนเสี้ยวเล็กน้อยก็ตาม แต่ด้วยความตั้งใจดี จึงเกิด “ฟาร์มตั้งใจดี” นี้ขึ้นมา บนผืนดินเล็ก ๆ ที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

มโนพัศ อัมพาผล | farmtangchaidee.com | ฟาร์มตั้งใจดี เกษตรอินทรีย์ ออแกนิก ผักปลอดสารพิษ ผักสุขภาพดี กระเทียมดำ ฟาร์มปลามาเซียร์ ประสานงา ผักโครงการหลวง พะยองจาม CocoaKidz

อ.มโนพัศ อัมพาผล

Brand Concept | Online Marketing
บี ณัชปภณ จรุนาวิน | farmtangchaidee.com | ฟาร์มตั้งใจดี เกษตรอินทรีย์ ออแกนิก ผักปลอดสารพิษ ผักสุขภาพดี กระเทียมดำ ฟาร์มปลามาเซียร์ ประสานงา ผักโครงการหลวง พะยองจาม CocoaKidz

บี ณัชปภณ จรุนาวิน

Farm Manager | Innovation
นัท ภควต อิสรวาโย | farmtangchaidee.com | ฟาร์มตั้งใจดี เกษตรอินทรีย์ ออแกนิก ผักปลอดสารพิษ ผักสุขภาพดี กระเทียมดำ ฟาร์มปลามาเซียร์ ประสานงา ผักโครงการหลวง พะยองจาม CocoaKidz

นัท ภควต อิสรวาโย

R&D | Accountant | Marketing

ฟาร์มตั้งใจดี ทำอะไรบ้าง:

ด้านการเกษตร

เราตั้งใจทำเป็นศูนย์การเรียนรู้เล็ก ๆ สำหรับการเดินศึกษา โดยภายในพื้นที่ เราได้ปลูกโกโก้ วานิลลา อบเชย กัญชง ฮอปป์ และพันธุ์ไม้ทั่ว ๆ ไปที่สามารถปลูกได้ดีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เลี้ยงสัตว์บางสายพันธุ์ อาทิ ปลามาเซียร์ กุ้งก้ามกราม อ้น เต่าซูกาต้าร์ และเลี้ยงแมลง เช่น จิ้งหรีด หนอน ไส้เดือน เพื่อเป็นอาหารสัตว์ มีการผลิตจุลินทรีย์สูตรเฉพาะเพื่อแปรสภาพขยะและเศษอาหารเป็นปุ๋ยชีวภาพ

ด้านการแปรรูป

เราทำการผลิตกระเทียมดำ แบรนด์ Mr.Kateamdomโกโก้บำรุงสมอง “CocoKidz” กาแฟคั่วอ่อนเพื่อสุขภาพ “Mae Hong Son Coffee” ขนมงา “ประสานงา” กระเป๋ารักษ์โลก “Dinogo” หมอนลดความอ้วน “Slimillow” และ น้ำมันงานวดคลายเส้น “พะยองจาม” ที่ทำร่วมกับชาวบ้านในชุมชนบ้านปางหมู

ด้านการตลาด

เราได้เข้าไปช่วยเหลือชุมชนต่าง ๆ ทั้งชนเผ่าลัวะ (ละว้า) ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) ในการขายสินค้าทางการเกษตรต่าง ๆ เช่น ผักสดอินทรีย์ในโรงเรือน “ผักสุขภาพดี” ข้าวไร่ ที่มีคุณประโยชน์มากมาย กระเทียมคัดเกรดพรีเมี่ยม และฟาร์มสเตย์