เพอร์มาคัลเชอร์ คืออะไร

permaculture-เพอร์มาคัลเชอร์คืออะไร | farmtangchaidee.com | ฟาร์มตั้งใจดี เกษตรอินทรีย์ ออแกนิก ผักปลอดสารพิษ ผักสุขภาพดี กระเทียมดำ ฟาร์มปลามาเซียร์ ประสานงา ผักโครงการหลวง พะยองจาม CocoaKidz

เพอร์มาคัลเชอร์ คืออะไร

“Permaculture” เพอร์มาคัลเชอร์ แปลตรงตัวเป็นไทยคงได้ความหมายที่ว่า วัฒนธรรมยั่งยืน หรือ วัฒนธรรมถาวร ประมาณนั้น ถ้าจะเทียบหลักการแล้ว ก็ให้นึกภาพคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องความเป็นอยู่แบบพอเพียง การเกษตรแบบผสมผสาน นั่นเองครับ อาจจะมีหลักการที่แตกต่างกันบ้าง ก็คงไม่เท่าไหร่ครับ

ในประเทศไทย ไม่ค่อยมีคนทำการเกษตรในแนวนี้สักเท่าไหร่ แต่ก็มีพอให้ศึกษากันได้อยู่บ้างเช่นกัน มีเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ทางด้านนี้ ที่ผมเห็น ๆ อยู่ ก็เว็บนี้ครับ Permaculture.in.th

เพอร์มาคัลเจอร์ คือ ปรัชญาของการทำงานร่วมกับธรรมชาติ ไม่ใช่การต่อต้านธรรมชาติ เป็นการสังเกตอย่างละเอียดอ่อนและช่างคิด แทนที่จะใช้แรงงานไปเปล่า ๆโดยไม่ได้คิด และเป็นการพิจารณาถึงทั้งสัตว์และพืชจากหน้าที่โดยรวมของพวกมันทั้งหมด แทนที่จะปฏิบัติต่อพื้นที่ใด ๆ เหมือนว่ามันเป็นระบบการผลิตเชิงเดี่ยวเท่านั้น

เพอร์มาคัลเชอร์ จึงเป็นแนวคิดและวิถีทางการเกษตร ที่เน้นเรื่องความยั่งยืนของชีวิตและสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นในต่างประเทศ เมื่อกว่า 30 ปีที่แล้ว องค์ความรู้แบบฝรั่งนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการทำการเกษตร แต่ครอบคลุมถึงการออกแบบ วิถีการดำรงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรกรรม รวมถึงการใช้ชีวิตของผู้คน ในรูปแบบที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติด้วย

ส่วนตัวผมเอง เรียนมาทางด้าน การออกแบบสวนเกษตรในแนวเพอร์มาคัลเชอร์ จึงขอนิยามในเพอร์มาคัลเชอร์ว่า เป็นเรื่องของแนวคิด วิธีคิด การออกแบบ เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนที่สุด นำเรื่องการออกแบบพลังงานในธรรมชาติ มาใช้ร่วมกับการทำการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ จึงเป็นเกษตรทางเลือกหนึ่งที่มีลูกเล่น มีสีสันที่ไปเชื่อมกับศาสตร์อื่น ๆ เช่น สถาปัตยกรรม วิศวกรรม จึงไม่ใช่แค่เรื่องเกษตร แต่ต้องสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม หมั่นค้นคว้าและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยา จนมองเห็นว่า ถ้าเราออกแบบระบบการเกษตรให้เหมือนกับรูปแบบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เราก็จะได้ระบบการเกษตรที่สอดคล้องและเป็นมิตรกับธรรมชาติ ทั้งยังได้ผลิตผลสูง และมีความยั่งยืนมากกว่า ระบบที่เห็นธรรมชาติเป็นศัตรูที่ต้องต่อสู้ เอาชนะ ควบคุมให้ได้อย่างใจเรา !!

No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.