สิรินทร์ฟาร์ม ฟาร์มของคุณแหม่ม คัทลียา

สิรินทร์ฟาร์ม เชียงราย | ฟาร์มตั้งใจดี

สิรินทร์ฟาร์ม ฟาร์มของคุณแหม่ม คัทลียา

อีกหนึ่งคนบันเทิงที่หันมาทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร คุณแหม่ม คัทลียา แมคอินทอช กับสามี คุณบีบี๋ สงกรานต์ กระจ่างเนตร ที่จัดสรรที่ดิน 30 ไร่ ที่เชียงราย มาเป็น “สิรินทร์ฟาร์ม” ฟาร์มเกษตรยั่งยืนปลอดสารพิษ ที่ตั้งชื่อมาจากชื่อลูกสาวคนเล็กโดยใช้พื้นที่ทั้งหมดเพื่อปลูกข้าว เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ หมูคุโรบุตะ หมูขาว ล่าสุดเริ่มนำเนื้อสัตว์ที่มีอยู่ในฟาร์มไปแปรรูปเป็นอาหารต่าง ๆ นำไปประกอบอาหารรับประทานเอง และขายออกสู่ท้องตลาด

สิรินทร์ฟาร์ม เชียงราย | ฟาร์มตั้งใจดี

ที่ดินทั้ง 30 ไร่ ถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่ปลูกข้าวซึ่งเป็นนาผืนดั้งเดิมของชาวบ้าน ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่เนื้อ และฟาร์มไก่ไข่ ลักษณะเด่นของการเลี้ยงสัตว์ที่นี่ คือการไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ อาหารไก่ก็เป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นเอง โดยมีส่วนผสมของสมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกันให้ไก่ สำหรับการเลี้ยงหมูก็เป็นฟาร์มเดียว ที่ขยายหมูคุโรบุตะพันธุ์แท้ ไม่ฉีดสารเร่งเนื้อแดง ไม่ฉีดฮอร์โมน

สิรินทร์ฟาร์ม เชียงราย | ฟาร์มตั้งใจดี

แนวความคิดหลักของสิรินทร์ฟาร์มที่ทั้งคู่วางไว้คือ การทำฟาร์มแบบครบวงจร ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะการเพาะปลูกพืชผักต่าง ๆ ทางฟาร์มจะนำกลับมาเป็นอาหารของสัตว์ ส่วนมูลสัตว์ก็นำไปทำปุ๋ยหมัก จึงแทบไม่เกิดขยะหรือของเสีย ซึ่งส่งผลดีต่อระบบนิเวศเลย

No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.