• "Permaculture" เพอร์มาคัลเชอร์ แปลตรงตัวเป็นไทยคงได้ความหมายที่ว่า วัฒนธรรมยั่งยืน หรือ วัฒนธรรมถาวร ประมาณนั้น ถ้าจะเทียบหลักการแล้ว ก็ให้นึกภาพคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องความเป็นอยู่แบบพอเพีย...

  • เพอร์มาคัลเชอร์ เกิดจากการรวมคำสองคำ คือ Permanent ที่แปลว่ามั่นคงถาวร กับ Agriculture ที่แปลว่าเกษตรกรรม เป็นการทำการเกษตรแบบถาวร ในขณะเดียวกัน ก็พ่วงกับคำว่า Permanent Culture ก็จะรวมไปถึงการรักษาวั...

  • โกโก้กับชอคโกแลตนั้น ทำมาจากเมล็ดของต้นกาเกา (Cacao) หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าโกโก้ (Cocoa) นั่นเอง ซึ่งเมล็ดโกโก้ที่ว่านี้ ในธรรมชาติแล้วจะมีรสขมมาก...

  • อีกหนึ่งคนบันเทิงที่หันมาทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร คุณแหม่ม คัทลียา แมคอินทอช กับสามี คุณบีบี๋ สงกรานต์ กระจ่างเนตร ที่จัดสรรที่ดิน 30 ไร่ ที่เชียงราย มาเป็น “สิรินทร์ฟาร์ม” ฟาร์มเกษตรยั่งยืนปลอดสารพิ...

โปรเจคตั้งใจดี

black garlic มิสเตอร์กระเทียมดำ

Mr.Kateamdom

bee bee honey น้ำผึ้งแท้ ตรา บีบี

BeeBee Honey

healthy vegetable ผักสุขภาพดี

ผักสุขภาพดี

farmstay ฟาร์มสเตย์

ฟาร์มสเตย์

cocoakidz โกโก้บำรุงสมองพร้อมชงดื่ม

CocoaKidz

dinogo กระเป๋าเดินทางไดโนโก

Dinogo

farmmahseer ฟาร์มมาเซียร์

FarmMahseer

three sesame ประสานงา

ประสานงา

pa yong jam พะยองจาม

พะยองจาม

slimillow หมอนลดความอ้วน

Slimillow